სიახლეები 20.04.2017 » საინფორაციო ცენტრი "ჯიხა"

საინფორმაციო გამოშვება

საინფორმაციო გამოშვება

თემები: ქართული ენის ციფრული კვდომა-რატომ არ იცის კომპიუტერმა ქართული; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია კონსტიტუციაში ჩაიწერება; თურქეთის რეფერენდუმი და შედეგების შესაძლო გავლენა საგარეო....

ჩვენს შესახებ

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში პუბლიკაციების გამოყენება (გადაბეჭდვა) ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების (ხელშეკრულების) საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს (საინფორმაციო ცენტრი "ჯიხა"") დასახელება. "ჯიხა"-ს პუბლიკაციების გამოყენება სხვა (ბეჭდვით ან ინტერნეტ) საინფორმაციო საშუალებებში წერილობითი თანხმობის გარეშე, ასევე პუბლიკაციების გამოყენება ტელე და რადიო საინფორმაციო საშუალებებში წყაროს მითითების გარეშე.